About

Ang iKwaderno ay tumatalakay sa mga isyung napapanaho; pulitikal, kultural man o panlipunan. Kung kayo po ay nais magbahagi ng inyong opinyon tungkol sa isang napapanahong isyu, wag pong mag-atubili na i-send ang inyong entry sa link na ito: outback_dreamer@yahoo.com